اخبار صنعتی

 • در سالی که مشخصه آن تداوم امواج COVID-19 و برنامه‌های بهبود اقتصادی و همچنین بحران انرژی بود که قیمت‌های بی‌سابقه برق را در سرتاسر جهان شاهد بود، بسیاری برای رفع نیازهای انرژی خود به راه‌حل‌های خورشیدی روی آوردند. در سال 2021، 167.8 گیگاوات ظرفیت خورشیدی در سراسر جهان به شبکه متصل شد که رشدی 21 درصدی نسبت به 139.2 گیگاوات اضافه شده در سال قبل از آن داشت و یک رکورد جهانی نصب سالانه دیگر را برای این بخش ایجاد کرد. این امر کل ناوگان خورشیدی عملیاتی را تا پایان سال 2021 به 940 گیگاوات می رساند، در حالی که نقطه عطف تراوات پیش از انتشار این چشم انداز در می 2022 به دست آمده است.

  2022-05-25

 • چشم انداز بازار جهانی انرژی خورشیدی پرچمدار اروپا در اروپا نشان می دهد که برای نهمین سال متوالی، انرژی خورشیدی جهانی رکورد نصب سالانه خود را با 168 گیگاوات ظرفیت جدید PV خورشیدی در سال 2021 شکسته است. انتظار می رود در سال 2022، انرژی خورشیدی جهانی ادامه یابد. رکورد شکستن یک دهه، نصب بیش از 200 گیگاوات خورشیدی برای اولین بار.

  2022-05-17

 • چشم انداز بازار جهانی انرژی خورشیدی پرچمدار اروپا در اروپا نشان می دهد که برای نهمین سال متوالی، انرژی خورشیدی جهانی رکورد نصب سالانه خود را با 168 گیگاوات ظرفیت جدید PV خورشیدی در سال 2021 شکسته است. انتظار می رود در سال 2022، انرژی خورشیدی جهانی ادامه یابد. رکورد شکستن یک دهه، نصب بیش از 200 گیگاوات خورشیدی برای اولین بار.

  2022-05-13

 • "تست بار مکانیکی" ماژول فتوولتائیک به نصب ماژول بر روی یک پلت فرم خاص و سپس قرار دادن کیسه های شن یا سایر اجسام سنگین روی ماژول برای شبیه سازی بار روی ماژول در هنگام استفاده در فضای باز اشاره دارد.

  2022-04-08

 • گزارش شده است که دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی برای ساخت نیروگاه خورشیدی فضایی است که هزینه آن 16 میلیارد پوند (21 میلیارد دلار) خواهد بود.

  2022-03-25

 • در 21 مارس، اداره ملی انرژی آمار ملی صنعت برق را از ژانویه تا فوریه منتشر کرد. تا پایان بهمن ماه، ظرفیت نصب شده ملی تولید برق حدود 2.39 میلیارد کیلووات بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.8 درصد افزایش داشت. در این میان، ظرفیت نصب شده نیروگاه بادی حدود 330 میلیون کیلووات بود که نسبت به سال قبل 17.5 درصد افزایش داشت. ظرفیت نصب شده تولید برق خورشیدی حدود 320 میلیون کیلووات بود که نسبت به سال قبل 22.7 درصد افزایش داشت.

  2022-03-24

 12345...8