اخبار شرکت

شرکت ردیاب فتوولتائیک POWERNICE در نمایشگاه جهانی خورشیدی ابوظبی 2020

2020-03-02
نمایشگاه انرژی آینده ابوظبی 2020 به پایان رسید. فناوری کنترل ردیابی خورشیدی POWERNICE کارشناسان فناوری ردیابی خورشیدی را از سراسر جهان جذب کرده است. همه به فناوری جدید ردیاب خطی علاقه زیادی دارند و در مورد برنامه هایی برای فناوری جدید ردیاب خطی برای بهبود بهره وری انرژی بحث کردند!