اخبار صنعتی

اصل کار تقویت کننده سروو

2020-07-23

تقویت کننده سروو عمدتاً شامل یک تقویت کننده و دو مجموعه سوئیچ تریستور AC است. نقش تقویت کننده مقایسه سیگنال ورودی و سیگنال فیدبک برای بدست آوردن سیگنال اختلاف است و با توجه به قطبیت و اندازه اختلاف، کلید AC تریستور را روشن یا خاموش می کند. سوئیچ تریستور برای اتصال برق AC سروو موتور به ترتیب کنترل چرخش رو به جلو و معکوس سروو موتور یا توقف چرخش استفاده می شود.