اخبار صنعتی

اجزای هسته خورشیدی

2021-07-06
کلکتور لوله خلاء قدرت داغ استانرژی خورشیدی. این جزء اصلی استانرژی خورشیدی. لوله خلاء خوب می تواند گرما را در طول روز جذب کند و زمستان سرد نیز می تواند در زمستان آب گرم تولید کند.
اکثر لوله های خلاء آبگرمکن خورشیدی متوسط ​​مصرف می کنند، آب مصرف نکنید. علاوه بر این، اکثر آبگرمکن های خورشیدی دارای ضد یخ، با گرمسیری و غیره هستند، همانطور که برای لوله آب، در کت لوله آب روی ژاکت مسکن، لوله یخ زده نیست. پس بدون نگرانی از سرمای زمستان حمام نکنید. در حال حاضر استفاده از آویز دیواری بالکن لوله وکیوم رایج استخورشیدیآبگرمکن، گرمای جمعی خوب است، مخزن آب در اثر حفظ حرارت داخلی قرار می گیرد، این است که مستقیماً به سمت آب نمی رود بلکه محیط (ضد یخ) را می گیرد، بنابراین حتی در شمال سرد نیز می توان از این منطقه استفاده کرد. .