اخبار شرکت

تکمیل موفقیت آمیز پروژه هبی توسط شرکت ما را به گرمی جشن بگیرید

2021-07-21
محصول ما، ردیاب اتصال چند نقطه‌ای را به جهانیان نشان دهید، ساختار چرخشی را کاملا جایگزین کنید، بافرها را در هر دو انتها ذخیره کنید، به طور موثر هزینه‌ها را کاهش دهید، کارایی نصب را بهبود بخشید و قابلیت اطمینان را همزمان افزایش دهید.

فاز اول این پروژه 160 مگاوات است.

ما از تبادلات فنی با تولیدکنندگان استنت پیشرفته جهان برای بررسی چگونگی کاهش هزینه ها و بهبود کارایی و قابلیت اطمینان استقبال می کنیم.