اخبار شرکت

Powernice برنده جایزه مشترک نوآوری کنفرانس جهانی تامین کنندگان Trina Solar 2021 شد!

2022-01-11

در 10 ژانویه 2022، نشست آنلاین "کنفرانس جهانی تامین کنندگان خورشیدی 2021 Trina Solar" برگزار شد. پاورنیس برای شرکت دعوت شد و برنده "جایزه نوآوری مشترک" شد!

در صبح روز 10 ژانویه 2022، نشست آنلاین "کنفرانس جهانی تامین کنندگان خورشیدی 2021 Trina Solar" با موفقیت برگزار شد.

موضوع کنفرانس: تداوم گذشته، باز کردن و نوآوری و ایجاد مشترک اکوسیستم جدیدی برای صنعت فتوولتائیک

گائو جیفان، رئیس و مدیر کل Trina Solar، کائو بو، معاون اجرایی، دو چینگگو، رئیس فرآیند کیفیت دیجیتال، و دیگران در مورد این موضوع سخنرانی کردند و از شرکای تامین کننده برای حمایت و کمک آنها تشکر کردند. پاوالس به عنوان تامین کننده Trina Solar جایزه "جایزه نوآوری مشترک" را دریافت کرد.