اخبار شرکت

نمونه هایی از محرک های خطی PA14 و PA15 سفارشی شده توسط شرکای مصری.

2022-03-03

نمونه محرک های خطی PA14 و pa15 سفارشی شده توسط شرکای مصری ساخته و ارسال شده است.

از اینکه محرک خطی Powernice را انتخاب کردید متشکریم.

درجه IP کد محرک خطی Powernice می تواند به IP66 برسد که جلوه ضد آب خوبی دارد.
استفاده از محصولات محرک خطی Powernice می تواند راندمان تولید برق سیستم فتوولتائیک را تا 27 درصد بهبود بخشد.
Powernice بیش از ده سال است که در حال مطالعه محرک های خطی است.
محصولات محرک خطی Powernice در چین پیشرو هستند.

Powernice صادقانه به مشتریان بیشتری خدمت می کند.