اخبار صنعتی

نیروگاه خورشیدی فضایی پیشنهادی در بریتانیا به دستیابی به انتشار صفر خالص تا سال 2050 کمک می کند.

2022-03-25
گزارش شده است که دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی برای ساخت نیروگاه خورشیدی فضایی است که هزینه آن 16 میلیارد پوند (21 میلیارد دلار) خواهد بود. نیروگاه خورشیدی فضایی یکی از فناوری‌هایی است که باید توسط پروژه «صفر خالص نوآوری پورتفولیو» دولت بریتانیا سرمایه‌گذاری شود. مانند سایر فناوری‌ها، به عنوان یک راه‌حل بالقوه در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به بریتانیا کمک کند تا سال 2050 به انتشار خالص صفر برسد.