اخبار صنعتی

"آزمایش بار مکانیکی" چیست؟

2022-04-08

"تست بار مکانیکی" ماژول فتوولتائیک به نصب ماژول بر روی یک پلت فرم خاص و سپس قرار دادن کیسه های شن یا سایر اجسام سنگین روی ماژول برای شبیه سازی بار روی ماژول در هنگام استفاده در فضای باز اشاره دارد.

تست استاتیکی ماژول PV


تست دینامیک ماژول PV