اخبار شرکت

Linear Actuator برای ایالات متحده آمریکا آماده است!

2022-04-18
اینمحرک خطیبرای ایالات متحده آمریکا آماده است!
ویژگی های فنی PA9
1. با ساختار 1p / 2p سازگار شوید
2. ضربه 150mm ~ 1200mm (قابل تنظیم)
3. فاصله نصب ‰¥ 301 + سفر (قابل تنظیم)
4. بار نامی 31000 نیوتن
5. حداکثر بار 50000 نیوتن
6. IP66