اخبار شرکت

نمایشگاه بین المللی اینترسولار در مرکز نمایشگاهی مونیخ برگزار می شود.

2022-05-07
فقط چند روز مانده به رفتن 🏃🏃🏃💃🕺
👍از 11 تا 13 می، شهرت جهانینمایشگاه بین خورشیدیدر مرکز نمایشگاهی مونیخ برگزار می شود.
POWERNICE نیز در صحنه است.😃
شماره غرفه ما A6.250 است —
آیا از قبل ردیاب های خطی خورشیدی را می شناسید؟ 💯
آیا می دانید یک ردیاب خطی چقدر می تواند در هزینه های اقتصادی صرفه جویی کند؟ 💯
آیا می دانید یک ردیاب خطی چقدر می تواند نرخ تولید برق را افزایش دهد؟💯
مشتاقانه منتظر نمایش و برقراری ارتباط با شما هستم.