اخبار شرکت

تجهیزات تست ردیاب خطی پاورنیس- محفظه تست دما و رطوبت ثابت قابل برنامه ریزی

2022-05-31
محتوای تست ردیاب خطی: 480 ساعت اتصال چرخه ای به منبع تغذیه در دمای بالا و پایین (با توجه به نیاز مشتری)
هدف از آزمایش ردیاب خطی: محرک با محدوده دمای عملیاتی مربوطه سازگار می شود
روش تست ردیاب خطی:
1. محرک را در جعبه تست دما و رطوبت ثابت قرار دهید و برق را روشن کنید.
2. با توجه به نیاز مشتری، آزمایش چرخه دمای بالا و پایین را بر روی محرک انجام دهید.
3. پس از آزمایش، بررسی کنید که آیا محصول مطابق با نیازهای مشتری است یا خیر.