اخبار شرکت

رتبه بندی سهم بازار ردیاب PV آفریقا بر اساس Shipment,2021

2022-06-27
در سال های اخیر، بازار جهانی PV بسیار خوب توسعه یافته است و آسیا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در نمودار زیر، Nextraker، Arctech Solar، GameChange Solar، و Trina Solar (Nclave) شرکای راه حل جهانی ردیاب خطی (محرک خطی) Powernice هستند.

Powernice یکی از بزرگترین کارخانه های ردیاب خطی (محرک خطی) در آسیا است.

ردیاب خطی پاورنیس (محرک خطی) همیشه مورد علاقه بازار بوده است.

Powernice مشتاق همکاری با شرکای بیشتری برای مشارکت در صنعت PV است!