• Chnpowernice
  • Chnpowernice
  • Chnpowernice
  • Chnpowernice

چرا ما را انتخاب کنید

استفاده از فناوری ردیابی در سیستم های PV می تواند تولید برق سیستم های PV را 20 درصد افزایش دهد!
در مقایسه با مکانیسم های چرخشی، ردیاب های خطی مزایای اقتصادی زیادی دارند:
1. در ساختار 1P، 650000 دلار را می توان در پروژه 100MW صرفه جویی کرد.
2. راندمان نصب 3 برابر مکانیسم چرخشی است.
ما ردیاب های خطی دسته ای را برای Gamechange، Trina/Nclave و Valmont/Convert، Arctech، SBP و موارد دیگر طراحی و عرضه می کنیم.