اخبار شرکت

پارک جدید POWERNICE، نینگبو، چین، بیش از 20000 متر مربع است.

2021-07-12
پارک جدید POWERNICE، نینگبو، چین، بیش از 20000 متر مربع است.

در اینجا ردیاب های خطی با تولید سالانه 3 گیگاوات به تمام نقاط جهان عرضه می شود.

تجهیزات آزمایش و تولید پیشرفته، کارکنان ارشد تحقیق و توسعه و مدیریت وجود خواهد داشت.

در اینجا یک پنجره ویدیویی برای مشتریان در سراسر جهان باز می شود تا بتوانید پیشرفت تولید را در زمان واقعی مشاهده کنید.

فناوری اینجا برای شما ایجاد می شود تا با هم یک خانه زمین سبز بسازید.