اخبار صنعتی

خبر رسمی: 53 گیگاوات فتوولتائیک جدید در سال 2021!

2022-01-20
در 20 ژانویه، اداره ملی انرژی مقاله ای منتشر کرد که می گوید طبق آمار، چین در سال 2021 حدود 53 میلیون کیلووات ظرفیت نصب شده به شبکه تولید برق فتوولتائیک اضافه می کند. تا پایان سال 2021، ظرفیت نصب شده فتوولتائیک متصل به شبکه تولید برق به 306 میلیون کیلووات خواهد رسید و مرز 300 میلیون کیلووات را شکسته و برای هفت سال متوالی رتبه اول را در جهان خواهد داشت.